Ansökan sotning

Den här tjänsten kräver inloggning

I följande E-tjänst kommer du att välja om du vill låta annan entreprenör utföra rengöring av din förbränningsanordning (sotning) eller om du vill utföra det själv. Observera att det endast är du som fastighetsägare som kan göra ansökan. 

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap. 4 § andra stycket, får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövningen om sotning kan ske på ett betryggande sätt bedöms risksituationen, förbränningsanordningens komplexitet, den enskildes kunskap, journalföring samt förutsättningarna för uppgiften.

En brandskyddskontroll kommer genomföras då en skorstensfejarmästare gör en helhetsbedömning av anordningens skick för eldning, anvisa om hur sotning skall utföras, samt att det är ordning och reda runtom anläggningen. Observera att detta kommer att göras oavsett om du söker dispens för att sota själv eller låter annan utförare sota. Klicka vidare för mer detaljerad information om gällande villkor.

Om det finns brister i anläggningen med krav på åtgärder efter den senaste brandskyddskontrollen, behöver dessa åtgärdas innan dispens medges.

BRT tar inget ansvar för pris, avtalsperiod eller övriga villkor i de avtal som fastighetsägaren väljer att teckna med annan utförare.

Så behandlar Bergslagens Räddningstjänst personuppgifter - GDPR

Den här E-tjänsten tillhandahålls via Karlskoga Kommun. Kommunikation i samband med inlämnande av ärenden kommer att ha karlskoga.se som avsändare.

Frågor om e-tjänsten

Bergslagens Räddningstjänst
info@brt.se
www.brt.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa