Här kan du som privatperson, företagare eller som representant för en förening, utföra många av dina ärenden till Karlskoga kommun via digitala e-tjänster.

När du använder Karlskoga kommuns e-tjänster får du notifikationer och bekräftelse på att handläggare mottagit ditt ärende. Du kan, om det är nödvändigt, få meddelande från handläggare och svara eller komplettera ärendet via mina sidor.

I toppmenyn, under rubriken Mina sidor når du de flesta av dina pågående eller genomförda ärenden, bokningar osv om du varit inloggad i plattformen när du skickade in dina ärenden. Här kan du också hitta eventuella meddelanden från handläggare.

E-legitimation

Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet. Läs mer på Skatteverkets hemsida om e-legitimation

En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på ”Spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvränga informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inskickad till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda. Så länge din ansökan är sparad och inte inskickad så är det bara du som kan se den under Mina sidor, som är ditt utrymme för att hantera uppgifter.

Ärende som skickas in via en e-tjänst är en inkommen handling

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.