Anmälan om specialkost i förskola

Den här tjänsten kräver inloggning

Anmälan om specialkost för barn med placering i någon av kommunens förskolor

Här kan du som vårdnadshavare anmäla specialkost i förksola av följande skäl:

  • Behov av specialkost av medicinska skäl (giltigt kostintyg ska bifogas till anmälan).
  • Behov av specialkost av icke medicinska skäl.
  • Laktos - Laktosintolerans i förskoleåldern är mycket ovanligt. Vid anmälan om laktosreducering i både lagad mat och dryck ska vårdnadshavare kontakta primärvården för bedömning av behov av laktosfri kost innan anmälan skickas in. Bedömer primärvården att det finns ett behov av laktos reducering bifogas ett giltigt kost intyg till anmälan.

Ett giltigt kostintyg  kan vara journal utskrift från 1177 eller intyg från legitimerad läkare eller dietist som styrker behovet av specialkost.


Tjänsten används inte i nedan fall, då ska direktkontakt göras med förskolan:

  • Vid byte av förskola ska vårdnadshavare meddela den nya förskolan om barnets behov av specialkost.
  • Avanmälan av specialkost vid längre planerad frånvaro.

Vid längre oanmäld frånvaro kommer specialkosten att avslutas för den berörda. Vårdnadshavare kommer i då bli kontaktad av förskolan.

Vill du läsa mer om specialkost i förskolan kan du klicka på nedan länk till kommunen hemsida:
Specialkost

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa