Anmälan om specialkost i förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om specialkost för barn med placering i någon av kommunens förskolor

Här kan du som vårdnadshavare anmäla specialkost i förksola av följande skäl:

  • Behov av specialkost av medicinska skäl (giltigt kostintyg ska bifogas till anmälan).
  • Behov av specialkost av icke medicinska skäl.
  • Laktos - Laktosintolerans i förskoleåldern är mycket ovanligt. Vid anmälan om laktosreducering i både lagad mat och dryck ska vårdnadshavare kontakta primärvården för bedömning av behov av laktosfri kost innan anmälan skickas in. Bedömer primärvården att det finns ett behov av laktosreducering bifogas ett giltigt kostintyg till anmälan.

Ett giltigt kostintyg  kan vara journalutskrift från 1177 eller intyg från legitimerad läkare eller dietist som styrker behovet av specialkost.


Tjänsten används inte i nedan fall, då ska direktkontakt göras med förskolan:

  • Vid byte av förskola ska vårdnadshavare meddela den nya förskolan om barnets behov av specialkost.
  • Avanmälan av specialkost vid längre planerad frånvaro.

 

Vid längre oanmäld frånvaro kommer specialkosten att avslutas för den berörda. Vårdnadshavare kommer i då bli kontaktad av förskolan.

Vill du läsa mer om specialkost i förskolan kan du klicka på nedan länk till kommunen hemsida:
https://www.karlskoga.se/utbildning--barnomsorg/mat-och-maltider---skola-och-forskola/specialkost.html

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa