Ansökan om insatser, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

I den här e-tjänsten kan du göra ansöka om stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa