Redovisning av extra föreningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning

Extra föreningsbidrag som utbetalats ska under nästkommande år redovisas till Kultur- och fritidsförvaltningen. Redovisningen är ett krav för de föreningar som erhållit det extra föreningsbidraget. Används inte medlen till det ändamål de beviljats för, ska medlen återbetalas.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa