Ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

Den här tjänsten kräver inloggning

Här ska du som fastighetsägare lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer vid en nybyggnad, ändrad användning eller ombyggnad, sammanslagning eller rivning av flerbostadshus eller specialbostäder.

Informationen används för att ajourhålla lägenhetsregistret, ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det är Lantmäteriet som ansvarar för registret, kommunerna som ajourhåller det och fastighetsägarna som rapporterar förändringar i registret till kommunen.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa