Ansökan om avgiftsbefrielse till Karlskoga Kulturskola

Ansökan om avgiftsbefrielse

För barn som växer upp i familjer där den sammanlagda inkomsten enligt skattsedel understiger tre inkomstbasbelopp, kan vårdnadshavare ansöka om avgiftsbefrielse för en kurs på Kulturskolan.
Har du inte möjlighet att göra ansökan via e-tjänsten kan du hämta en blankett för ansökan i receptionen på Kulturskolan eller hos servicecenter i kommunhuset vid torget.
 

För mer information kring avgiftsbefrielse kontakta Kulturskolan på tel: 0586-61195 eller kulturskolan@karlskoga.se

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa