Kommunalt bidrag för enskild väg

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan ni som fastighetsägare eller samfällighetsförening ansöka om kommunalt bidrag för underhåll av enskild utfartsväg från permanent bebodd fastighet inom Karlskoga kommun. Vägbidrag kan sökas om vägen är längre än 100 meter. Bidrag under 100 kronor utbetalas inte.

Ansökan ska vara inlämnad senast den sista februari innevarande år och gäller retroaktivt för föregående år. Det är en ny ansökningsomgång varje år, det innebär att du måste söka nytt vägbidrag för varje år.

Är ni en samfällighetsförening som söker bidrag behövs en fullmakt. Observera att fullmakten sker genom digital signering vilket innebär att du behöver ange personnummer samt e-postadress för de två personer som ska signera.

Utbetalning av beviljande ansökningar  sker under våren.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa