Beställningar från arkivet

Den här tjänsten kräver inloggning

I denna e-tjänst kan du göra beställningar från arkivet, du kan beställa betyg samt klasslistor, du kan beställa fasadritningar mm

Vill du vara anonym? Då kan du inte använda e-tjänsten. Ring till arkivet 0586 - 61000

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

 

Frågor om e-tjänsten

Kommunarkivet
kommunarkiv@karlskoga.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa