Anmälan om specialkost för elever i grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola samt anpassad gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du som vårdnadshavare eller elev över 18 år anmäla specialkost av medicinska skäl.

Giltigt intyg ska bifogas till anmälan. Ett giltigt intyg kan vara journalutskrift från 1177 eller intyg från legitimerad läkare eller dietist som styrker behovet av specialkost. Handläggningstiden för anmälan till besked är 5 arbetsdagar.

Läs mer om Karlskoga kommuns riktlinjer för specialkost i skolan via nedan länk: 

Specialkost | Karlskoga

Vid redan beviljad specialkost och byte av skola behöver du inte använda denna E-tjänst. Då ska du som vårdnadshavare eller elev över 18 år ta kontakt med den nya skolan samt aktuellt kök om behov     av specialkost.

Vid sjukfrånvaro eller ledighet ska du som vårdnadshavare meddela skolans kök. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida. Vid längre oanmäld frånvaro (14 dagar) kommer specialkosten att avslutas för den berörda.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa