Ansökan om planbesked

Vad är ett planbesked?

Du som är fastighetsägare, verksamhetsutövare eller liknande som vill göra något som kräver att ny detaljplan behöver upprättas, upphävning av detaljplan eller att en befintlig detaljplan behöver ändras, kan ansöka hos kommunen om ett planbesked. Till exempel för att kunna bedriva en annan typ av verksamhet inom sin fastighet eller bygga större än vad som tillåts i gällande detaljplan. För att vi ska kunna fatta beslut i ditt ärende är det viktigt att du fyller i alla uppgifter på blanketten och skickar med eventuella bilagor.

 En fullständig ansökan ska innehålla en beskrivning utav ärendet, vilken fastighet det handlar om, vilken typ av åtgärd som önskas samt en karta som visar vilket område som planbeskedet berör. Illustrationer kan även bifogas till planbeskedsansökan. 

Efter du skickat in din ansökan

När kommunen fått en komplett ansökan skickas en bekräftelse till dig som ansökt om planbesked. Därefter görs en mindre utredning för att ta reda på om det är möjligt att genomföra det som står i planbeskedsansökan. Till exempel undersöker kommunen om ansökan om planbesked är lämplig att genomföra och om ansökan är förenlig med de övergripande ställningstaganden för kommunens utveckling som finns i den kommunala översiktsplanen. Utredningen leder till ett underlag för ett politiskt beslut av samhällsbyggnadsnämnden där man tar ställning till om det är möjligt att genomföra förfrågan eller inte.  

Kostnad för planbesked

Karlskoga kommun tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om planbesked och det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas. Kostnaden för planbeskedet utgår ifrån Karlskoga kommuns Plan-, mät- och karttaxa. Avgift för planbesked tas ut både för positiva och negativa beslut. När handläggning av ärendet har påbörjats tas avgift ut även vid återkallande av ansökan.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa