Extra föreningsbidrag

Extra föreningsbidrag

Som förening i Karlskoga kan du söka ett extra föreningsbidrag utöver det ordinarie föreningsbidraget som vanligtvis söks.

För att kunna ansöka om det extra föreningsbidraget är kriteriet att ansökan ska gälla specifika satsningar (ej för ordinarie drift). Det är två ansökningstillfällen per år, senast 15 april samt senast 15 oktober och samtliga ansökningar kommer att behandlas av kultur- och fritidsnämnden.

Vid beslut kommer nämnden att främja ansökningar som har för avsikt att arbeta med utvecklingsarbete inom nedanstående områden:

  • aktivt motverka diskriminering
  • mer jämställda föreningar
  • integrationsarbete

Föreningar som beviljas extra föreningsbidrag ska under nästkommande år återrapportera till kultur- och fritidsförvaltningen hur medlen har använts.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa