Extra föreningsstöd

LÄS MER

Extra föreningsstöd

Som förening i Karlskoga kan du söka ett extra föreningsstöd utöver det ordinarie föreningsbidraget som vanligtvis söks.

För att kunna ansöka om det extra föreningsstödet är kriteriet att ansökan ska gälla specifika satsningar (ej för ordinarie drift). Det är två ansökningstillfällen per år, senast 15 april samt senast 15 oktober och samtliga ansökningar kommer att behandlas av kultur- och fritidsnämnden.

Vid beslut kommer nämnden att främja ansökningar som har för avsikt att arbeta med utvecklingsarbete inom nedanstående områden:

  • aktivt motverka diskriminering
  • mer jämställda föreningar
  • integrationsarbete

Föreningar som beviljas extra föreningsstöd ska under nästkommande år återrapportera till kultur- och fritidsförvaltningen hur medlen har använts.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa