Ansökan & slutrapport sommarlovsaktiviteter

Den här tjänsten kräver inloggning

Denna e-tjänst avser ansökan om medel för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter samt slutrapport. 

Målsättningen är att kunna erbjuda aktiviteter under samtliga sommarlovsveckor. Av erfarenhet är behoven störst under juli och början av augusti, men givetvis ska alla veckor fyllas med olika möjligheter. En förutsättning för er aktivitet är att den ska vara kostnadsfri för deltagaren. 

Ansökan 

Det är inte längre möjligt att ansöka om medel för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 2024.
Besked om bidrag lämnas allt eftersom ansökningarna kommer in. Föreningarna mottar medel i efterhand när insatsen redovisats. 

Slutrapport 

Slutrapport redovisas efter genomförd kostnadsfri sommarlovsaktivitet men senast den 30 september. Slutrapport görs i samma e-tjänst som ansökan genom att välja Slutrapport om medel till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Du kan bara fylla i slutrapporten om du fått bidrag beviljat genom ansökan.  

Utbetalning 

Utbetalning av bidrag till verksamheterna och föreningarna sker efter genomförd sommarlovsaktivitet och slutrapport.  

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa