Anmälan - Klagomål Karlskoga och Storfors

LÄS MER

Läs följande information innan du fyller i e-tjänsten om klagomål

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen handlägger klagomål för att undanröja olägenheter och störningar i miljön. Har du ett klagomål på en störning som du upplever orsakar ohälsa ska det vara en störning som "enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig" om en åtgärd ska kunna krävas enligt lagstiftningen Miljöbalken 9 kap. 3 §.

Förutsättningar för att vi ska driva ett ärende

 • Klagomålen måste gälla ett område som vi har tillsyn över.
 • Störningen (olägenheten) som du upplever ska utgöra en hälsorisk eller en miljörisk.
 • Störningen ska vara pågående. Klagomål på störningar som pågått tidigare men upphört handläggs inte.
 • Du bör själv ha tagit en första kontakt med din fastighetsägare, bostadsrättsförening, eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen.
 • Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren, dvs. den som stör, bör ha fått skälig tid att undersöka problemet och lämna förslag på lösning. Får ni ingen hjälp med att lösa problemet tar ni kontakt med oss.

Om åtgärder inte vidtas inom rimlig tid ska du fylla i klagomålsblanketten och skicka in den till oss.

Om Tillväxt- och tillsynsförvaltningen bedömer att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte förekommer avslutas ärendet.

Anmäl ditt klagomål

Det är viktigt att din anmälan är komplett annars finns det risk för att handläggningstiden förlängs.

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen skickar oftast med klagomålsanmälan till den som orsakat störningen. Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av.

Det kostar inget att lämna in en anmälan.  

Anonyma klagomål

Anonyma anmälningar är tillåtna men ofta svårare att handlägga effektivt. Om du väljer att vara anonym kan tillväxt- och tillsynsförvaltningen inte göra någon återkoppling till dig i ärendet och eventuella beslut i ärendet kan inte skickas till dig. För blanketter som skickas in via e-post kommer e-postadressen att bli offentlig. Man kan inte fylla i sina personuppgifter i denna blankett för att få återkoppling och samtidigt begära att vara anonym, blanketten är en offentlig handling.

Följande problem handläggs inte av tillväxt- och tillsynsförvaltningen:

 • Lösspringande katter och kaniner (bedöms inte vara olägenhet enligt miljöbalkens definition).
 • Klagomål på vilda djur som till exempel kråkor och duvor, kontakta då din fastighetsägare.
 • Arbetsmiljöfrågor – kontakta Arbetsmiljöverket.
 • Övriga problem med inomhusmiljön i villor (enbostadshus) – kontakta konsulter.
 • Sliten boendemiljö (i lägenheter eller på uteplatser) kontakta fastighetsägaren.
 • Ekonomisk kompensation för störningen. Kontakta värd eller hyresnämnd.
 • Tama djur som far illa eller inte sköts om ordentligt – kontakta Länsstyrelsens djurskyddsavdelning.

 

Frågor om e-tjänsten

Tillväxt och tillsynsförvaltningen
miljokontoret@karlskoga.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa