Tillståndsansökan explosiva varor

Den här tjänsten kräver inloggning

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Läs innan du fyller i e-tjänsten

Det är viktigt att du fyller i ansökan noggrant och följer instruktionerna avseende vilka uppgifter som ska fyllas i och vilka bilagor som behöver bifogas. I flera avsnitt kan bilagor skickas in, exempelvis en lista på "Personer med betydande inflytande” (fråga 4). Om du väljer att bifoga dokument ska du kryssa i alternativet "lämnas in som bilaga" och ange vilket nummer den bilagan har. Handläggning av ärendet påbörjas först när ansökan är komplett. Bergslagens Räddningstjänst kommer begära kompletterande handlingar om ansökan inte är fullständig. När en komplett ansökan är oss tillhanda ska Bergslagens Räddningstjänst meddela ett beslut inom tre månader. Observera att du som lämnar in ansökan är skyldig att förmedla information till de personer som anges, det vill säga personer med betydande inflytande, föreståndare och deltagare

Bergslagens Räddningstjänst kommer ta ut en avgift för tillståndsprövningen. Mer information om avgiften finns på vår hemsida Taxor och avgifter

Så behandlar Bergslagens Räddningstjänst personuppgifter - GDPR

Den här E-tjänsten tillhandahålls via Karlskoga Kommun. Kommunikation i samband med inlämnande av ärenden kommer att ha karlskoga.se som avsändare.

Frågor om e-tjänsten

Bergslagens Räddningstjänst
info@brt.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa