Närvarorapportering - kontaktperson enligt LSS

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som är kontaktperson enligt LSS kan med hjälp av denna e-tjänst rapportera hur du utfört ditt uppdrag.

Rapportera en månad i taget.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa