Ansök Karlskoga Kommun Tomtkö

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som är minst 18 år kan ställa dig i tomtkön. Sammanboende och äkta makar får endast göra en (1) anmälan och uppehålla en (1) plats i kön.
Som anmälningsavgift kostar det 100 kr att ställa sig i kön. Därefter tar vi ut en förnyelseavgift på 100 kronor genom att skicka en betalningsadmodan till den emailadress som är registrerad, som vid godkänd betalning förnyar din köplats ett år till.

Du ansvarar själv för att hålla dina uppgifter uppdaterade. Är uppgifterna felaktiga riskerar du att missa relevant information, och kan även förlora din plats i kön.
Information om kommunens lediga småhustomter finns på kommunens hemsida www.karlskoga.se under Bygga, bo & miljö, Bostäder och tomter, Lediga tomter.

När nya tomter för enskilt byggande av småhus blir klara för försäljning skickas information till dem som är anmälda till tomtkön och man får möjlighet att under en begränsad period lämna intresseanmälan för köp av tomt.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Frågor om e-tjänsten

Marie Johansson
marie.johansson@karlskoga.se
www.karlskoga.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa