Anmälan om driftstörning i miljöfarlig verksamhet

Enligt 6 § förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll är man som verksamhetsutövare skyldig att informera kommunen omgående om det inträffar en driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Vid allvarliga och akuta olyckor kontaktar du alltid räddningstjänsten först. 

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa