Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

LÄS MER

När du vill starta en livsmedelsverksamhet, till exempel ett café, en restaurang, en korvvagn eller ett bageri, måste du anmäla registrering av din verksamhet till Tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Även för dig som är mellanhand och distribuerar livsmedel, till exempel som matmäklare eller internetförsäljare, gäller kravet på anmälan om registrering.

Om du startar en ny livsmedelsverksamhet utan att först ha registrerat den hos Tillväxt- och tillsynsförvaltningen kan du få betala en sanktionsavgift. För mer information om sanktions­avgifter enligt livsmedelslagen se nedan under Sanktionsavgifter.

Anmäl registrering av din anläggning senast 14 dagar innan du startar verksamheten.

Förändra registrerad livsmedelsverksamhet

Om du vill ändra sortiment eller göra andra större förändringar i din sedan tidigare registrerade livsmedelsverksamhet, ska du kontakta Tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Förändringar kan påverka kontrollbehovet av din verksamhet. Förändring av organisationsnumret innebär att det nya företaget måste registreras som ny livsmedelsverksamhet.

Godkännande av livsmedelsverksamhet

Slakterier, industrier och andra verksamheter som hanterar stora mängder animaliska livsmedel ska godkännas, inte registreras, innan de får starta. Om du vill starta en sådan verksamhet ska du lämna in en ansökan till Livsmedelsverket, som har kontrollansvar på dessa typer av verksamheter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa