Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

När du vill starta en livsmedels verksamhet, till exempel ett café, en restaurang, en korvvagn eller ett bageri, måste du anmäla registrering av din verksamhet till Tillväxt- och tillsyns förvaltningen. Även för dig som är mellanhand och distribuerar livsmedel, till exempel som mat mäklare eller internet försäljare, gäller kravet på anmälan om registrering.

Om du startar en ny livsmedels verksamhet utan att först ha registrerat den hos Tillväxt- och tillsyns förvaltningen kan du få betala en sanktionsavgift. För mer information om sanktions­avgifter enligt livsmedelslagen Läs här

Anmäl registrering av din anläggning senast 14 dagar innan du startar verksamheten.

Förändra registrerad livsmedels verksamhet.

Om du vill ändra sortiment eller göra andra större förändringar i din sedan tidigare registrerade livsmedels verksamhet, ska du kontakta Tillväxt- och tillsyns förvaltningen. Förändringar kan påverka kontrollbehovet av din verksamhet. Förändring av organisationsnumret innebär att det nya företaget måste registreras som ny livsmedels verksamhet.

Godkännande av livsmedels verksamhet

Slakterier, industrier och andra verksamheter som hanterar stora mängder animaliska livsmedel ska godkännas, inte registreras, innan de får starta. Om du vill starta en sådan verksamhet ska du lämna in en ansökan till Livsmedelsverket, som har kontrollansvar på dessa typer av verksamheter.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa