Orosanmälan barn - För anmälningspliktiga som inte är anställda i Karlskoga kommun

LÄS MER

Orosanmälan för anmälningspliktiga

Anmälaren är den som i första hand kontaktas av socialtjänstens handläggare, om du inte har anger annan kontaktperson i e-tjänsten.


Bevakning av inkomna anmälningar:
Bevakning av inkommande orosanmälningar via e-tjänsten sker regelbundet varje vardag under följande kontorstider:

  • Måndag- Torsdag kl. 08.30- 12.00 samt 13.00-16.30
  • Fredagar kl. 08.30- 12.00 samt 13.00-15.00
  • Dag före röd dag kl. 08:30- 12.00

Röda dagar och helger är det stängt och inkomna ärenden hanteras då nästkommande helgfria vardag.


Så gör du vid akut oro:
Akut oro kan grunda sig på flera olika faktorer eftersom att alla situationer är unika. 

Under kontorstid:
Ha samråd med socialtjänstens mottagningsgrupp på telefonnummer 0586-61090.
Mottagningsgruppen meddelar då om e-tjänsten ska användas eller om anmälan ska göras via telefon.

Efter kontorstid:
Om du gör en orosanmälan via denna e-tjänst efter kontorstid kommer vi se den nästkommande vardag.
Det är därför viktigt att du ringer när oron för barnet är akut.

Vid akut oro utanför kontorstid kontaktas socialjour:
För att kontakta socialjour ringer du 112 och begär socialjour.

 

Skyddad identitet:
Personer med skyddad identitet ska inte använda eller anmälas i denna e-tjänst.
Ta i detta fall direktkontakt med handläggare på ovan telefontid eller socialjouren vid akuta ärenden utanför kontorstid.

 

Information om behandling av personuppgifter:
Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna göra utredning enligt Socialtjänstlagen, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Läs gärna mer här om hur Karlskoga kommun hanterar personuppgifter
www.karlskoga.se/gdpr

 

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa