Orosanmälan barn - För anmälningspliktiga som inte är anställda i Karlskoga kommun

När ett ärende skickats in visas en kvittenssida för inskickaren. På kvittenssidan kan inskickaren ladda hem ärendet i pdf-format (Hämta pdf) och skriva ut den om det finns behov för det.

Anmälaren är den som i första hand kontaktas av socialtjänstens handläggare, om du inte anger annan kontaktperson i e-tjänsten.

Bevakning av inkommande orosanmälningar via e-tjänsten sker regelbundet varje vardag under följande kontorstider:

  • Måndag- Torsdag kl. 08.30- 12.00 samt 13.00-16.30
  • Fredagar kl. 08.30- 12.00 samt 13.00-15.00
  • Dag före röd dag kl. 08:30- 12.00

Röda dagar och helger är det stängt och inkomna ärenden hanteras då nästkommande helgfria vardag.

Så gör du vid akut oro:

Akut oro kan grunda sig på flera olika faktorer eftersom att alla situationer är unika. 

Under kontorstid:

Ha samråd med socialtjänstens mottagningsgrupp på telefonnummer 0586-61090.
Mottagningsgruppen meddelar då om e-tjänsten ska användas eller om anmälan ska göras via telefon.

Efter kontorstid:

Om du gör en orosanmälan via denna e-tjänst efter kontorstid kommer vi se den nästkommande vardag.
Det är därför viktigt att du ringer när oron för barnet är akut.

Vid akut oro utanför kontorstid kontaktas socialjour:

För att kontakta socialjour ringer du 112 och begär socialjour.

Skyddad identitet:

Personer med skyddad identitet ska inte använda eller anmälas i denna e-tjänst.
Ta i detta fall direktkontakt med handläggare på ovan telefontid eller socialjouren vid akuta ärenden utanför kontorstid.

Information om behandling av personuppgifter:

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna göra utredning enligt Socialtjänstlagen, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa