BRT Visselblåsarfunktion

LÄS MER

Den typ av händelser som kan anmälas till visselblåsarfunktionen är olika typer av brott, till exempel: sekretessbrott, mutbrott och allvarliga brister i säkerheten.

Funktionen hanterar inte synpunkter eller klagomål på organisation, politiska beslut, ledarskap eller liknande. Tänk också på att du inte får bryta sekretess och lämna sekretessuppgifter i visselblåsarfunktionen.

Den som önskar anmäla en misstanke i visselblåsarfunktionen måste tänka på att tydligt beskriva grunden för misstanken. Det är viktigt att skilja på det som anmälaren vet och det som anmälaren tror.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa