Registrera försäkringsärende och ersättningsanspråk på kommunen

Den här tjänsten kräver inloggning

Ersättningsanspråk

Har du råkat ut för en olycka, skadat dig  eller din egendom blivit skadad och du anser att kommunen är ersättningsskyldig till händelsen?
Då kan du göra ett ersättningsanspråk på kommunen via denna e-tjänst. 

Det är viktigt att du anmäler skadan till ditt egna försäkringsbolag innan du fyller i e-tjänsten då det kan bli en fråga mellan försäkringsbolagen. 

Avser del av ditt ersättningsanspråk utlägg, behöver du bifoga underlag för det i e-tjänsten. 

Läs mer om ersättningsanspråk på kommunens hemsida
 

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa