Registrera försäkringsärende och ersättningsanspråk på kommunen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ersättningsanspråk

Har du råkat ut för en olycka, skadat dig  eller din egendom blivit skadad och du anser att kommunen är ersättningsskyldig till händelsen?
Då kan du göra ett ersättningsanspråk på kommunen via denna e-tjänst. 

Det är viktigt att du anmäler skadan till ditt egna försäkringsbolag innan du fyller i e-tjänsten då det kan bli en fråga mellan försäkringsbolagen. 

Avser del av ditt ersättningsanspråk utlägg, behöver du bifoga underlag för det i e-tjänsten. 
 

Läs mer om ersättningsanspråk på kommunens hemsida:
https://karlskoga.se/trafik--resor/ersattningsansprak-pa-karlskoga-kommun.html

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa