Inventering av avlopp

Har du fått ett brev från Myndighetsnämnden att ditt avlopp ska inventeras?

Då ska du använda denna e-tjänst för att skicka in dina svar.

I e-tjänsten behöver du ange fastighetsbeteckningen så ha den tillgänglig innan du startar.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

 

             

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa