Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om parkeringstillstånd 
Ansöker du om parkeringstillstånd behöver du bifoga ett läkarintyg för att ansökan ska vara komplett. 
Läkarintyget  skrivs på särskild blankett och kan bifogas digitalt  till ansökan. 
Det går även bra att komplettera ansökan med läkarintyget senare. I de fall du väljer att komplettera med läkarintyget påbörjas handläggningen av ärendet först när läkarintyget inkommit till kommunen.  

Handläggningstiden är 4 veckor och besked lämnas per post till folkbokföringsadress när beslut är fattat.


Förnyelse av parkeringstillstånd
Om du har ett parkeringstillstånd idag som behöver förnyas, kan det finnas behov av ett nytt läkarintyg. 
Gör handläggaren bedömningen att ett nytt läkarintyg behövs, kommer du bli ombedd att komplettera din ansökan med det. 

 

Förlorat eller stulet tillstånd
Parkeringstillståndet är en värdehandling som inte bör förvaras synligt i fordonet utom vid parkering. Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdas ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.


Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrad på kommunens hemsida:
https://www.karlskoga.se/trafik--resor/parkeringstillstand.html

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa