Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den här tjänsten kräver inloggning

Ansöker du om parkeringstillstånd behöver du bifoga ett läkarintyg för att ansökan ska vara komplett. 

Läkarintyget  skrivs på särskild blankett och kan fås via kommunens servicecenter eller kommunens handläggare.
Det går även bra att komplettera ansökan med läkarintyget senare. I de fall du väljer att komplettera med läkarintyget påbörjas handläggningen av ärendet först när läkarintyget inkommit till kommunen.

Handläggningstiden är 4 veckor och besked lämnas per post till folkbokföringsadress när beslut är fattat.

Förnyelse av parkeringstillstånd

Om du har ett parkeringstillstånd idag som behöver förnyas behöver du komplettera med ett nytt läkarintyg.
 

Förlorat eller stulet tillstånd

Parkeringstillståndet är en värdehandling som inte bör förvaras synligt i fordonet utom vid parkering. Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdas ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrad på kommunens hemsida

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa