Önskemål om nedtagning av kommunens träd eller buske

LÄS MER

Har du ett önskemål att ett träd eller buske ska tas ned på någon av kommunens allmänna platser skickar du in det här.
När önskemålet kommer in till kommunen görs en bedömning på plats och hanteras efter det. All hantering sker löpande under säsongen som är oktober - 31 mars.

Friska träd och buskar fälls vanligtvis inte.

Nedan är några exempel på när kommunen inte fäller träden:

  • Skuggar en tomt
  • Skymmer parabol
  • Skymmer utsikt
  • Tappar löv eller barr på tomt
  • Sprider pollen
  • Friska träd som kanske kommer att falla under en storm
  • Skuggar solpaneler

Önskemål som kommer in senast 31/10 hanteras och besvaras samma säsong.
Önskemål som kommer in 1/11 eller senare under säsongen hanteras och besvaras nästkommande säsong.

Akuta ärenden:
Ring till kommunens Servicecenter på telefonnummer 0586-61000 eller mejl till info@karlskoga.se
Ett akut ärende innebär stor fara för personskada eller skada på egendom.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa