Önskemål om nedtagning av kommunens träd eller buske

Den här tjänsten kräver inloggning

Har du ett önskemål att ett träd eller buske ska tas ned på någon av kommunens allmänna platser använder du denna e-tjänst.

När önskemålet kommer in till kommunen görs en bedömning på plats och hanteras efter det. All hantering sker löpande under säsongen som är oktober - 31 mars.


Friska träd och buskar fälls vanligtvis inte.


Nedan är några exempel på när kommunen inte fäller träden:

  • Skuggar en tomt
  • Skymmer parabol
  • Skymmer utsikt
  • Tappar löv eller barr på tomt
  • Sprider pollen
  • Friska träd som kanske kommer att falla under en storm
  • Skuggar solpaneler

Önskemål som kommer in senast 31/10 hanteras och besvaras samma säsong.

Önskemål som kommer in 1/11 eller senare under säsongen hanteras och besvaras nästkommande säsong.

Akuta ärenden

Ring till kommunens Servicecenter på telefonnummer 0586-61000 eller e-post till info@karlskoga.se

Ett akut ärende innebär stor fara för personskada eller skada på egendom.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa