Orosanmälan barn - för privatpersoner

Misstänker du att ett barn far illa kan du anmäla det till socialtjänstens handläggare via denna e-tjänst.

Uppgifterna du lämnar i anmälan kommer vårdnadshavare och eventuellt barnet/den unge att få veta.

Önskar du vara anonym ska du inte skriva ditt namn i anmälan.


Bevakning av inkommande orosanmälningar via e-tjänsten sker regelbundet varje vardag under följande kontorstider:

  • Måndag- Torsdag kl. 08.30- 12.00 samt 13.00-16.30
  • Fredagar kl. 08.30- 12.00 samt 13.00-15.00
  • Dag före röd dag kl. 08:30- 12.00

Röda dagar och helger är det stängt och inkomna ärenden hanteras då nästkommande helgfria vardag.

Så gör du vid akut oro:

Akut oro kan grunda sig på flera olika faktorer eftersom att alla situationer är unika. 

Under kontorstid:

Ha samråd med socialtjänstens mottagningsgrupp på telefonnummer 0586-61090.
Mottagningsgruppen meddelar då om e-tjänsten ska användas eller om anmälan ska göras via telefon.

Efter kontorstid:

Om du gör en oros anmälan via denna e-tjänst efter kontorstid kommer vi se den nästkommande vardag.
Det är därför viktigt att du ringer när oron för barnet är akut.

Vid akut oro utanför kontorstid kontaktas socialjour:

För att kontakta socialjour ringer du 112 och begär socialjour.

Skyddad identitet:

Personer med skyddad identitet ska inte använda eller anmälas i denna e-tjänst.
Ta i detta fall direktkontakt med handläggare på ovan telefontid eller socialjouren vid akuta ärenden utanför kontorstid.

Information om behandling av personuppgifter:

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna göra utredning enligt Socialtjänstlagen, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa