Kontaktformulär- Stöd och omsorg

Kontaktformuläret hjälper dig att komma i kontakt med Biståndsbedömare och Arbetsterapeut

När du fyllt i det här kontaktformuläret skickas det till ansvarig enhet som kommer att ringa till dig. 

Tiden för återkopplingen kan variera beroende på vad ditt ärende gäller men återkopplingen sker senast efter nedan antal dagar.

Biståndshandläggare återkommer inom 2 arbetsdagar
Arbetsterapeut återkommer till dig inom 20 arbetsdagar detta beroende på prioritet. 

Läs gärna mer om äldre, vård och omsorg på kommunens hemsida

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa