Kontaktformulär- Stöd och omsorg

LÄS MER

Kontaktformuläret hjälper dig att komma i kontakt med Biståndsbedömare och Arbetsterapeut

När du fyllt i det här kontaktformuläret skickas det till ansvarig enhet som kommer att ringa till dig. 

Tiden för återkopplingen kan variera beroende på vad ditt ärende gäller men återkopplingen sker senast efter nedan antal dagar.
Biståndshandläggare återkommer inom 5 arbetsdagar
Arbetsterapeut återkommer till dig inom 20 arbetsdagar detta beroende på prioritet. 

Behöver du hjälp att fylla i formuläret är du välkommen att höra av dig till kommunens servicecenter på telefon 0586-61000.

Lär gärna mer om äldre, vård och omsorg på kommunens hemsida:
https://www.karlskoga.se/omsorg--hjalp/aldre-vard-och-omsorg.html

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa