Återrapportering evenemangs och marknadsföringsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning

Återrapportering -  Evenemangs och marknadsföringsstöd

Du kan skicka in din återrapportering via denna tjänst om du har blivit beviljad evenemangsstöd eller marknadsföringsstöd.

Ska du göra en ansökan om evenemangsstöd eller marknadsföringsstöd använder du  e-tjänsten Evenemangsstöd eller Marknadsstöd
 

Läs gärna mer om stödet på kommunens hemsida genom att klicka på denna länk

Om du inte kan använda e-tjänsten

Är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0586-61000 eller info@karlskoga.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kommunens hemsida, Karlskoga.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa