Ansök om kommunalt bidrag för enskild väg

LÄS MER

Ansökan om kommunalt bidrag till underhåll respektive vinter- väghållning av enskild väg (utan statsbidrag) som betjänar fast bostad/bostäder. Ansökan avser den del av vägen som överstiger 100 meter. Ansökan och fullmakt måste vara Karlskoga kommun tillhanda senast sista februari året efter det år bidraget avser. Bidrag under 100 kronor utbetalas inte.