Ansökan om arbete inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Anmälan/ansökan om arbete ska sökas enligt vad som står skrivet i aktuellt vattenskyddsområdes föreskrifter. Observera att du måste få din anmälan godtagen innan arbetet påbörjas