Anmälan om installation/ändring av eldstad eller rökkanal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Till denna anmälan ska följande bifogas: Till denna anmälan ska följande bifogas: 

 • Minst 2 Fasadritningar
  Minst två fasadritningar i skala 1:100 där skorstenens placering och utformning framgår.
  Karlskoga: Om kommunen har ritningar finns de hos Kommunarkivet. Kontakta Servicecenter så lägger vi en beställning åt dig.
  Storfors: Är det ritningar som är från innan 2015 kontaktar du Storfors kommun. Efter 2015 kontaktar du Karlskoga kommuns Servicecenter så läggs en beställning till arkivet.
 • Planritningar
  Planritning i skala 1:100 där eldstadens placering redovisas.
  Karlskoga: Om kommunen har ritningar finns de hos Kommunarkivet. Kontakta Servicecenter så lägger de en beställning åt dig.
  Storfors: Är det ritningar som är från innan 2015 kontaktar du Storfors kommun. Efter 2015 kontaktar du Karlskoga kommuns Servicecenter så läggs en beställning till arkivet.
 •  
 •  
 • Förslag till kontrollplan
 • Det är byggherren som upprättar ett förslag på kontrollplan, men det är lämpligt att ta hjälp av någon med sakkunskap till exempel kontrollansvarig.
  Läs gärna mer om kontrollplaner på vår hemsida eller klicka på nedan länk. Se kontrollplan, mall.
   
 • https://www.karlskoga.se/Bygga-bo--miljo/Bygglov/Ansokan-bygglovshandlingar/Kontrollplan.html
 • Prestandadeklaration
  En prestandadeklaration ska medfölja vid köp av en kamin/eldstad.
 • Invänta startbesked och slutbesked
  När du skickat in din anmälan är det viktigt att du inväntar ett startbesked innan du installerar eller ändrar din eldstad/rökkanal.

  När installationen/ändringen är klar meddelar du det till bygg och miljökontoret som skickar ut slutbesked.

  Du får inte börja använda eldstaden/rökkanalen innan du fått ett slutbesked.
  Startbeskedet och slutbeskedet får du skriftligt av bygg och miljökontoret.

  En sanktionsavgift kommer att tas ut om dessa regler inte följs enligt plan- och bygglagen.

  Handläggningstid

  Handläggningstiden är normalt högst 4 veckor efter att din anmälan bedöms vara komplett. Det kan dock förekomma vissa undantagsfall som gör att vi avviker från handläggningstiden.

  Avgift för anmälan
  En avgift tas ut för handläggningen av din anmälan enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

   

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa