Utförandeintyg / Kontrollplan för enskilt avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Entreprenör eller ansvarig utförare fyller i denna e-etjänst efter utfört arbete hos sökande fastighetsägare.

Beroende på vilka val du gör i e-tjänsten kan du behöva bifoga fotodokumentation till utförandeintyget i e-tjänstens sista steg.

Om du ska du bifoga fotodokumentation anges det vid kryssrutan eller textrutan med - Fotodokumentation ska bifogas

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa